Ontelly

BBC Programmes

 • Bwrw Golwg

  Trafodaeth ar faterion crefyddol cyfredol. Topical religious discussion programme.

 • By-Election Special

  Results and analysis from the Scottish by-elections

 • Byd Amaeth

  Y diweddaraf o'r byd ffermio gyda Dei Tomos. The latest farming news with Dei Tomos.

 • Byd Iolo

  Iolo Williams yn edrych ar fyd natur a chadwraeth. Nature programme with Iolo Williams.

 • C2

  Y gerddoriaeth ddiweddaraf ar C2 Radio Cymru. The latest music on C2.

 • C2 Cravos

  Steffan Cravos yn chwarae'r traciau gorau o'r byd hip-hop Cymraeg. Welsh hip-hop

 • C2 O Na I Yeah! Yeah! Yeah!

  Emyr yn bwrw golwg yn ôl ar gerddoriaeth Cymru rhwng 1979 a 1998. Welsh music from '79-'98

 • C2: /cerddoriaeth

  Chwaer gyfres i wefan cerddorol newydd. Companion series to new Welsh music website

 • C2: Daniel Glyn

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Daniel Glyn. Music and chat with Daniel Glyn

 • C2: Dewis Cerys

  Cerys Matthews sy'n twrio drwy ei recordiau. Cerys Matthews plays her favourite records

 • C2: Disco Cymraeg

  Hanes cerddoriaeth ddawns Gymraeg, gydag Ian Cottrell. A history of Welsh dance music

 • C2: Disgs y Dawnus

  Dau DJ yn brwydro i gael marciau am eu dewis cerddorol. Two DJs battle it out.

 • C2: Dodd com

  Rhaglen fyrlymus Magi fydd wedi ei chlywed ar y we. A repeat of Magi's web broadcast.

 • C2: Elen Gwynne

  Awr o'r gerddoriaeth newydd orau o Gymru. An hour of the best new music from Wales.

 • C2: Ffion Dafis

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Ffion Dafis. Music and chat with Ffion Dafis

 • C2: Georgia Ruth Williams

  Awr o'r gerddoriaeth newydd orau o Gymru. An hour of the best new music from Wales.

 • C2: Geraint Jarman

  Y cerddor Geraint Jarman yn edrych nôl ar ei holl albyms o 1976 tan heddiw.

 • C2: Gwyliau Haf

  Jeni Lyn yn edrych yn ôl ar rai o uchafbwyntiau'r haf. Summer highlights with Jeni Lyn

 • C2: Hefin Thomas

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Hefin Thomas. Music and chat with Hefin Thomas

 • C2: Hen Bethe Crwn

  Huw Evans a Dyl Mei yn cyflwyno clasuron coll o fyd vinyl! Old classics on vinyl!

 • C2: Huw Evans

  Y diweddara o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg. The latest from the Welsh music scene

 • C2: Huw Stephens

  Y gerddoriaeth newydd orau o Gymru a thu hwnt.

 • C2: Ifan Evans

  Ifan Evans yn ein diddanu efo cerddoriaeth a sgwrs. Music and chat with Ifan.

 • C2: Jeni Lyn

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Jeni Lyn. Music and chat with Jeni Lyn

 • C2: Lisa Gwilym

  Lisa Gwilym yn cyflwyno sesiynau acwstig a'r diweddaraf o'r sîn cerddoriaeth.

 • C2: Magi a Glyn

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Magi Dodd a Glyn Wise. Music and chat with Magi and Glyn

 • C2: Magi Dodd

  Dwy awr o gerddoriaeth yng nghwmni Magi Dodd. Two hours of music with Magi Dodd

 • C2: Nia Medi

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Nia Medi. Music and chat with Nia Medi

 • C2: O'r 'Stafell Fyw

  Bandiau yn recordio sesiwn yn yr ystafell fyw. Bands record sessions in the living room.

 • C2: Owen Powell

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Owen Powell. Music and chat with Owen Powell

 • C2: Radio Maffia

  Cerddoriaeth a sgwrs gyda Neil Williams a Sion Jones. Music and chat with Neil and Sion

 • C2: Rhiniog

  Huw Stephens yn holi cerddorion Cymru. Huw Stephens interviews Welsh musicians.

 • C2: Rhys Mwyn

  Y diweddara o'r sîn gerddoriaeth Gymraeg. The latest from the Welsh music scene.

 • C2: Sesiwn Unnos

  Un o artistiaid Cymru yn recordio EP mewn noson. A Welsh artist records an EP.

 • C2: Uchafbwyntiau Gwyliau'r Haf

  Jeni Lyn yn edrych nôl ar rai o uchafbwyntiau gwyliau'r haf. Summer highlights

 • C2: Yn y Ciwb

  Cerddoriaeth a sgwrs o Fae Caerdydd gyda Ryland Teifi. Music and chat with Ryland Teifi.

 • Cabbies from Prague

  Documentary following a group of Eastern Europeans coming to the UK to work as cab drivers

 • Cabin Pressure

  Sitcom about an airline for whom no job is too small but many, many jobs are too difficult

 • Cable Rock

  Former Stereophonic Stuart Cable plays classic rock tracks. Turn the amp up to 11

 • Cadfael

  Brother Cadfael is a Benedictine monk, a herbalist and an amateur sleuth

 • Caesar

  Series of plays about the rulers of Rome

 • Caithream Ciùil

  Celtic music and what's on listings.

 • Call Kaye

  Call Kaye brings a human touch to the stories making the news

 • Call of Fame

  Topical comedy written by and featuring Myfanwy Alexander and Emyr Roberts