Ontelly

Trusadh - Series 1 - Episode 10


Luchd-obrach na h-oidhche - a' cumail sràidean a' bhaile glan agus sàbhailte. Luchd-glanaidh an t-sràid, luchd-obrach CTV, manaidsearan nan clubaichean oidhche agus dràibhearan tacsi ; dìreach feadhainn de na gaisgich a tha cleachdte gu leòr a bhith ag obair ann am bailtean na h-Alba tron oidhche. Night workers keep city streets clean and safe. Street cleaners, CCTV operators, nightclub hosts and taxi drivers are just some of the unsung heroes of the night scene in Scotland's cities.

Related Links