Ontelly

Trusadh - Series 1 - Clan MacQuarrie


Chaill tòrr am beatha aig muir tron oidhche air an 30mh den Fhaoilleach anns an Stoirm Mhòr. Bhuail an MV Clan MacQuarrie air na creagan far costa Leòdhais air an t-slighe air ais às na h-Innseachan ach chaidh an sgioba gu lèir a shàbhaladh le gaisgich a' bhaile. An dèidh leth-cheud bliadhna, tha an ceangal eadar a' choimhearsnachd agus sgioba an t-soithich fhathast làidir, ceangal a th' air a chomharrachadh tro bhith a' fosgladh ionad coimhearsnachd ùr anns an sgìre. The night of 30 January 1953 saw many lives lost at sea in the Great Storm. The MV Clan Macquarrie returning from India hit on the rocks in a crashing sea off the west coast of Lewis, all the crew were saved in a heroic rescue by local villagers. Fifty years later the link is still strong between the community and the ship's crew, a bond that is celebrated with the opening of a new community centre.