Ontelly

Patagonia Heddiw - 10/08/2008


Beti George yn bwrw golwg newydd a gwahanol ar fywyd ym Mhatagonia heddiw yng nghwmni trigolion yr ardal. Beti George looks at today's lifestyle in Patagonia with the locals!