Ontelly

Leugh an Leabhar - 04/06/2010


Marc Wringe is na h-aoighean a' bruidhinn air 'The Bishop's Man' le Linden MacIntyre. Mark Wringe and guests give their views on 'The Bishop's Man' by Linden MacIntyre.