Ontelly

Dèanamaid Adhradh - 26/12/2010


Seirbheis deireadh na bliadhna còmhla ris an Urr Iain M Mac a' Ghobhainn, Eaglais na h-Alba. Rev John M Smith, Church of Scotland conducts the end of year service for 2010.