Ontelly

C2: Disco Cymraeg - 22/07/2009


Ian Cottrell sy'n bwrw golwg ar hanes cerddoriaeth dawns Cymraeg. Endaf Emlyn a Dewi Foulkes yw'r gwesteion heno. Ian Cottrell is joined by Endaf Emlyn and Dewi Foulkes.

Related Links