Ontelly

Air an t-Sitig - 02/11/2010


Agnes Rennie a-muigh air a' bheinn ri sealg fèidh anns Na Hearadh. Agnes Rennie goes deer-stalking on the Isle of Harris.