Ontelly

A' Mire ri Mòir - 30/10/2007


Tha i beachdail, tha i beòthail agus tha i feitheamh ribh le taghadh ciùil. Feuch gum bi sibh ann.