Ontelly

Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich

Logo for Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich

Poetry and song

logo for Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich - Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich
Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich - Òrain Dhòmhnaill Ailein Dhòmhnallaich

Seonaidh Ailig Mac a' Phearsain ann an còmhradh ri Dòmhnall Ailean Dhòmhnaill na Bainich. Donald Allan Macdonald discusses his poetry and songs with John Alick Macpherson.

Details